Ile Polacy wydali w tym roku na zagraniczne podróże?

Coraz więcej pieniędzy przeznaczamy na zagraniczne wakacje! W porównaniu do ubiegłego roku Polacy wydali na wycieczki prawie o 27% więcej. Czy to oznacza, że kryzys nas ominął?

 

Pomimo trudnej i niestabilnej sytuacji na rynku biur podróży Polacy wcale nie rezygnująz wyjazdów zagranicznych i wakacji. Według szacunków NBP już podczas I kwartału 2012 roku rodacy wydali na wycieczki poza granice kraju o 26,8% więcej, a w ciągu roku aż 1,386 mln euro!

góral

 

Porównując wydatki te do zbieżnego okresu w poprzednim roku zanotowano wzrost o 293 mln euro, co stanowi prawie 27%. W tym samym analizowanym kwartale turyści zagraniczni wypoczywający w Polsce również wydali więcej niż rok wcześniej – ich wydatki sięgnęły kwoty 1,756 mln euro.

 

To więcej o 223 mln euro czyli ponad 14%. Ponadto z analiz geograficznych NBP wyciągnięto wniosek, że w I kwartale roku turyści zagraniczni z Unii Europejskiej dokonali w Polsce wydatków sięgających 65,9% przychodów z podróży zagranicznych. Z kolei wydatki rodaków na podróże do państw Unii Europejskiej wyniosły 86% ogółu wydatków z podróży zagranicznych.

 

W przypadku tych drugich w roku 2011 udziały te wynosiły 76,5% - tak duża zmiana w udziałach wskazuje, iż w bieżącym roku relatywnie wzrosło zainteresowanie Polaków podróżami do krajów UE. Z danych tych można wnioskować, że Polska łagodnie zniosła ogólnoświatowy kryzys finansowy.